BLACK MAGIC & ITS REMEDY

BLACK MAGIC IS ONE OF THE WORST KILLER TOOLS OF DEVIL AGAINST HUMINITY

"BISMILLAAHI WA BILLAAHI BISMILLAAHI WA MAA SHAAA-ALLAAHU BISMILLAAHI WA LAA HOULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAH QAALA MOOSAA MAA JI-TUM BIHIS SIH'R INNALLAAHA SAYUBT'ILUH INNALLAAHA LAA YUS'LIH'U A'MALAL MUFSIDEEN FAWAQA-A'L H'AQQU WA BAT'ALA MAA KANOO YA'-MALOON FAGHULIBOO HUNAA LIKA WANQALABOO S'AAGHIREEN"

HOME

TEACHER ADMINISTRATION COURSES LECTURES LINKS CONTACTS